Delta som partner eller sponsor under Open House Stockholm 2019

Nu söker vi samarbeten inför festivalen den 4-6 oktober 2019. Delta som partner eller sponsor och stötta oss med vår passion för arkitektur, design, samhällsbyggande och samhällsengagemang. Genom Open House förknippas ni med god arkitektur och stadsbyggnad och får möjlighet att utöka er kontaktyta mot staden och invånarna. På så sätt skapar vi tillsammans ökat intresse för arkitektur och stadsutveckling.

Läs mer här!