En ny styrelse är vald

Igår på föreningens årsmöte beslutades föreningens verksamhetsinriktning för detta år samt så valdes en ny styrelse.

Vi välkomnar nyvalda såsom omvalda ledamöter till styrelsen och föreningen.

Styrelsen leder föreningens verksamhet enligt stadgar och föreningsstämmans beslut och är sammansatt av representanter från de fyra grundarorganisationerna samt medborgarna.

Från vänster: Sonne Andersson (medborgarrepresentant), Katarina Schön (Stockholms Byggnadsförening), Andy Nettleton (Stockholms Arkitektförening), Åsa Engwall (Ordförande), Julia Matwinska (Samhällsbyggarna), Susanne Malmgren (Samhällsbyggnadslänken vid KTH).

Vi tackar avgående styrelsemedlemmar Thomas Björkman, Daniel Ruotsalainen och Johan Wallhammar för sin gedigna insats för föreningen.

Tack också till Stockholms Byggnadsförening som var värd för mötet.