Den intressanta historien om Asplunds byggnationer Hästskon 10 och Spektern 14 på Regeringsgatan.

Vad är öppet?

En guidad visning av Arkitekten Jonas Ericsson, Strategisk Arkitektur

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

År för byggnation eller ombyggnad

I i början av 1960-talet byggdes NK-huset ut vid Regeringsgatan. Entrén vid NK Parkering gjordes om 2018.

Kulturell och historisk betydelse

Blåklassat, den högsta klassificeringen, synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Fotograf

Sima, Dan Sjunnesson, Erik G Svensson

Mer information

Hemsida

Hela programmet