Christina Olsson växte upp på Kvarnholmen när hela holmen och livet på den präglades av Kf:s livsmedelsindustri. Hon berättar om tiden ur barnens perspektiv och visar bilder från då och boken ”Kvarnholmen vår barndoms ö”.

För mer information se programpunkten för Kvarnholmen

Hela programmet