Christina Olsson växte upp på Kvarnholmen när hela holmen och livet på den präglades av Kf:s livsmedelsindustri. Hon berättar om tiden ur barnens perspektiv och visar bilder från då och boken ”Kvarnholmen vår barndoms ö”.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

Kulturell och historisk betydelse

Berättelsen om att växa upp på Kvarnholmen under Kf-tiden är också en berättelse om hur folkhemmet växte fram.

Mer information

Hemsida

Hela programmet