Arkitekturen på nya Bobergsskolan, hur man får en ny byggnad att smälta in i en äldre miljö.

Vad är öppet?

En öppen del för alla i Hus A, gudidade visningar genom hus C och Hus A varje heltimme

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för barnfamiljer, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

År för byggnation eller ombyggnad

2019

Kulturell och historisk betydelse

Arkitektur anpassad till övriga byggnader, nytt exploateringsområde, ny skola

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Miljöbyggnad silver

Fotograf

Eva Nielsen

Mer information

Hemsida

Hela programmet