Börshuset är en av den svenska byggnadshistoriens märkesbyggnader från 1768.

Vad är öppet?

Guidad visning av Svenska Akademien, titta in i Ständige sekreterarens arbetsrum, besök Stora börssalen och Akademiens sammanträde/arbetsrum samt den berömda dörren.

Tillgänglighetsinformation

Tyvärr inte tillgänglig med hjulförsedda hjälpmedel. Trappa finns.

År för byggnation eller ombyggnad

1768

Kulturell och historisk betydelse

Byggnaden uppfördes under stilhistoriska utvecklingen från rokoko till klassicism. Ur ett samhällshistoriskt perspektiv som byggnad för börshandeln under mer än 200 år. Säte för Svenska Akademin sedan 1786.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Byggnaden har ett kulturhistoriskt skydd som Riksintresse enligt Miljöbalken, Fornlämning enligt Kulturminneslagen, plan- och bygglagen genom tillägg enligt gällande detaljplan och Blåklassas av Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering.

Fotograf

Lennart Johansson

Mer information

Hemsida

Hela programmet