Centralstationen och området runt omkring har en spännande historia. Först var det oklart om stationen ens skulle byggas på denna plats och i början av 1900-talet var det nära att den flyttades. Den blev dock kvar och byggnaden har genomgått många om- och tillbyggnationer interiört och exteriört i takt med att resenärernas mängd och behov har förändrats. Ciceron Martin Rörby levandegör arkitekturens utveckling och berättar om den konst som kommit och ibland tyvärr försvunnit i Stockholms mesta mötesplats.

Vad är öppet?

De guidade turerna börjar på Centralplan på Vasagatan och går genom stationen och avslutas uppe på Klarabergsgatan

Tillgänglighetsinformation

Ingen ljudutrustning används

År för byggnation eller ombyggnad

1871

Utmärkelser

Centralstationen är miljöklassad enligt Breeam in use

Kulturell och historisk betydelse

Centralstationen invigdes 1871 när norra och södra stambanan knöts ihop, passagerar- och godstrafiken tog fart genom Sverige och Stockholms förutsättningar för tillväxt blomstrade. Konst har tillkommit löpande men också tagits bort i samband med renoveringar.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Stationen är Sveriges största kommunikationsnav med över 220 000 klimatsmarta resenärer per dygn!

Fotograf

Per Myrehed

Mer information

Hemsida

Hela programmet