Turen tar dig med på Norra Djurgårdsstadens förvandling från stängt industriområde till en öppen och grönskande del av staden. Särskild fokus för turerna är arkitekturen och hur regnvatten och växtlighet används som aktiva komponenterna i stadsplaneringen. Vi börjar vandringen utanför huvudentrén till nya Hjorthagshallen där vi också lyssnar på AIX Arkitekter som ritat hallen. Därefter passerar vi Bobergsskolan och Gasverket, för att så småningom korsa Bobergsgatan med namn efter Ferdinand Boberg, som ritade Gasverket för mer än hundratjugo år sedan. Vi går förbi Plusenergihuset, Stockholms första bostadshus som ska ge mer energi än vad det årligen förbrukar och som fick sina första boende i juni. Vi upptäcker detaljer på de gröna gårdarna, framförallt i kvarteret Stora Sjöfallet och regnträdgården en bit därifrån. Vi promenerar vidare längs Husarviken och Nationalstadsparken för att så småningom gå upp genom Hjorthagsparken med konst, vattenmagasinering och grodtunnel – för att sedan fortsätta intill tegelgasklockorna. Efter drygt en timme är vi tillbaka vid utgångspunkten.

Bobergsskolan har guidade arkitektvisningar av skolbyggnaden som börjar varje hel och halv timme, så det är möjligt att både börja och sluta Norra Djurgårdsstadsturen med en sådan specialvisning.

Vad är öppet?

Stadsvandring

Tillgänglighetsinformation

Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet, Delar av promenaden passerar byggarbetsplatser och vi avråder att ta sig fram med rullstol eller liknande, små barn i vagn funkar fint och så även husdjur som hundar.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

I Norra Djurgårdsstaden planeras det för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter. Planeringen startade i början av 2000-talet och området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.
Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms hållbarhetsprofilerade områden.
De första bostäderna började byggas våren 2011 och de första familjerna flyttade in hösten 2012. Hittills har mark för 5 100 bostäder anvisats, varav 500 är studentbostäder. År 2020 har fler än 6 000 nya bostäder byggts mellan Husarviken och det gamla gasverket.

Fotograf

Pax Engström, överblick Hjorthagshallen och Gasverket, URBIO Gården Stora Sjöfallet, Stockholmshem för Plusenergihuset

Mer information

Hemsida

Hela programmet