Formalinfabriken – hjärtat för Nobelbergets framtida kulturliv.

När man skapar den nya stadsdelen Nobelberget i Sickla bevarar man bland annat den karaktärsfulla tegelbyggnaden Formalinfabriken. Industrikänslan och detaljer från förr tas tillvara när den gamla industrilokalen nu blir gemensamt vardagsrum och kök för Nobelbergets boende och kontor för kreativa verksamheter. Formalinfabriken blir en mötesplats för medskapande och ett hus i ständig förändring med rum för nya innovationer.

Välkommen på visning där vi berättar mer om förvandlingen från fabrik till kulturhus och mötesplats för medskapande!

Vad är öppet?

Guidad visning av Formalinfabriken. Under visningen kommer du även få ta del av information om den nya stadsdelen Nobelberget.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet, Barnvagnar kan tas in i mån av plats. Annars kan dessa parkeras utanför.

Kulturell och historisk betydelse

Formalinfabriken är ett fint exempel på 1900-talets industriarkitektur i tegel, och byggnaden har haft stor betydelse för stadsbilden och Nobelbergets industriella historia.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

I ombyggnationen har vi varit trogna mot byggnadens funktion som industribyggnad. Tagit fram dess rumsliga kvaliteter och tydliggjort den ursprungliga byggnaden. T ex har vi invändigt frilagt det ursprungliga destillationstornet. Ur hållbarhetsperspektiv vill vi lyfta fram att vi återvunnit så mycket av byggnaden som möjligt, med till exempel keramikgolv och fönsterdetaljer.

Fotograf

Atrium Ljungberg

Mer information

Hemsida

Hela programmet