En framtidens arbetsplats finns i Södra huset på Stockholms universitets campusområde i Frescati och är ett aktivitetsbaserat kontor som togs fram som ett utvecklingsprojekt för att visa möjligheterna med befintligt lokalbestånd. Kontoret är därför delvis ett show room för övriga verksamheter på universitetet för inspiration till att modernisera och sprida kunskap kring att anpassa kontor och andra lokaler efter verksamhet.

Södra huset uppfördes åren 1961-1971 efter ritningar av arkitekt David Helldén. Med anledning av att Södra huset är kulturminnesmärkt ställdes höga krav på utformningen av kontorslokalen.

Idag disponeras kontorslokalen av Fastighetsavdelningen på universitetet. Ansvariga för projektet var väl införstådda med att ett lyckat genomförande av aktivitetsbaserat kontor kräver ett grundligt förarbete, så att kontorets utformning möter verksamhetens behov. Med anledning av det samarbetade bland annat ledning, fastighetsägare, arkitekter och inte minst medarbetarna innan och genom hela projektets gång. Bevisligen blev det aktivitetsbaserade kontoret i Södra huset lyckat då utvärdering som gjordes efter ett halvår visade att medarbetarna var mycket nöjda.

Det aktivitetsbaserade kontoret är verksamhetsanpassat med flexibla miljöer för olika typer av aktiviteter som tex små och stora mötesrum, loungemiljö och bibliotek. Enskilda arbetsrum och öppna kontorslandskap. Ingen medarbetare har en fast arbetsplats och alla har bärbara datorer.

Vad är öppet?

Guidad visning av aktivitetsbaserat kontor. 20 personer per visning.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Lämpligt för engelskspråkiga gäster, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

År för byggnation eller ombyggnad

2017

Fotograf

Marian Sarenbrant

Hela programmet