Kvarteret Garnisonen ligger på Östermalm, fem minuter från Karlaplan och Fältöverstens galleria. Till ytan motsvarar kvarteret sex Östermalmskvarter men är slutet och stängt för allmänheten kvällar och helger. Inom kvarteret finns fyra byggnader med olika karaktär innehållande främst kontor. Här finns en trevlig innergård och en takterrass med utsikt över Stockholm.

De fyra byggnaderna inom Garnisonen:
Karlahuset är en den del av Garnisonen som förmodligen de flesta förknippar med kvarteret. Karlahuset byggdes i början av 1970-talet och är en av Sveriges längsta byggnader med sina 347 meter och två busshållplatser. Idag innehåller huset både moderna öppna kontorslokaler och mer traditionella cellkontorslösningar.
Byggnaderna mot Linnégatan var ursprungligen Göta Livgardes och Svea Livgardes regementsbyggnader. Istället för logement och mäss finns här idag ljusa, vackra kontorslokaler.
Port 108 byggdes i början på 1960-talet åt Försvarets forskningsanstalt, FOA. Idag sitter här företag från en mängd olika branscher.
Under visningen ges en överblick över kvarteret både från marken och från takterrassen.

Vad är öppet?

Guidad visning som innehåller information om de olika byggnaderna, en promenad genom kvarteret och ett besök på takterrassen på kvarterets högsta hus, Port 108.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade, Aktivitet för hela familjen

År för byggnation eller ombyggnad

Karlahuset: 1972 Kasernerna: 1888 & 1890 Port 108: 1963

Kulturell och historisk betydelse

Göta och Svea Livgardes gamla kaserner är K-märkta

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Kontorsbyggnaderna är miljöcertifierade med Leed, nivå guld. I kvarteret finns mycket som bidrar till en förbättrad hållbarhet, t ex solceller, laddplatser för bilar och dusch- och omklädningsrum för cykelpendlare.

Fotograf

Okänd

Mer information

Hemsida

Hela programmet