Obs. Alla turer är nu fullsatta för hela dagen

 

Värtagasverket i Hjorthagen påbörjades våren 1890 och började leverera gas till Stockholm under hösten 1893. Den unge arkitekten Ferdinand Boberg skapade en modern anläggning för gasproduktion med hög arkitektonisk standard med rött tegel från Haga tegelbruk söder om Enköping. I mer än 120 år, fram till nedläggningen 2011, var gasverksområdet stängt för utomstående besökare.

Nu ska området omvandlas från stängd industri till levande stadsmiljö. Utgångspunkten är att områdets arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden tillvaratas, och att den nya bebyggelsen tar avstamp i dessa kvaliteter och värden. I planen ingår skola och förskola, idrottshall, kultur, hotell och kontor, mat och service.

Under helgen med Open House Stockholm deltar arkitekter, stadsplanerare, fastighetsutvecklare och personal m.fl. från Stockholms stad, SISAB, Spårvägsmuseet, Klätterverket, Oscar Properties och CA Fastigheter, samt guider från Stadsmuseet och stadsutvecklingsprojektet i Norra Djurgårdsstaden.

Gasverket ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden där det kommer att byggas minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser fram till 2030.

Vad är öppet?

Gasverket har en begränsning på 30 besökare per visning. Det är kö på plats som gäller för både korta och långa turer. Platser för de olika turerna släpps kl 09.30 och när det platserna tar slut kan vi tyvärr inte ta in fler.
I den kortare guidade turen ingår visning av stora tegelgasklocka 1 och Klätterverkets nya lokaler i mätarehuset.

I den längre guidade turen ingår de västra delarna av Gasverket och ett besök inuti tegelgasklocka 1. Dessutom kommer flera av aktörerna med markanvisning att visa upp sina pågående och framtida projekt.

• CA Fastigheter berättar om pågående arbete i flera av gasverkets tegelhus och vad som kommer att hända med övriga delar av gasverket de närmaste åren.
• Lyssna till arkitekt Anna Areskough berätta om planerna för Bobergsskolan. Hur får man en ny skola att växa fram i ett gammalt gasverk och hur skapar man en trygg skola där alla barn syns och blir sedda?
• Stockholms stad berättar om bygget av en ny fullstor idrottshall. I hallen kommer det bland annat finnas en läktare och lokaler för fäktning. Under dagtid kommer hallen användas för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet. Idrottshallen beräknas vara klar hösten 2019.
• Oscar Properties presenterar det nya höghuset Gasklockan som kommer att ersätta den nyligen rivna plåtgasklockan.
• Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden visar tegelgasklocka 1 och berättar om planerna för hela området.
• Klätterverket visar sin nya anläggning som invigs våren 2019 och berättar om arbetet med Stockholms högsta klättervägg.
• Spårvägsmuseet visar upp och berättar om sina nya lokaler som invigs 2020.

Tillgänglighetsinformation

Till vardags är Gasverket en byggarbetsplats. Området inte är lämpligt för husdjur och mindre barn. Det går inte att ta sig fram med vagn, rullstol och liknande.

År för byggnation eller ombyggnad

2017–pågående

Utmärkelser

• Detaljplanen för Kolkajen (som är förlängningen av Gasverket ut mot Lilla Värtan) nominerades till Sveriges Arkitekters planpris 2017
• C40 Cities Awards 2015, Norra Djurgårdsstaden utsågs till vinnare i kategorin ”Bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt”

Kulturell och historisk betydelse

Gasverket utgör ett välbevarat exempel på det sena 1800-talets och 1900-talets stora kommunaltekniska anläggningar. Gasverkets höga arkitektoniska kvaliteter och historiska värden är väl sammanvävda. Miljön med byggnader och produktionsteknisk utrustning, som berättar gastillverkningens historia, saknar motstycke i Sverige. Även ur arkitekturhistorisk synvinkel är området synnerligen märkligt med Ferdinand Bobergs amerikainspirerande arkitektur, Åke Tengelins modernistiska byggnader och spaltgasverkets ytterst rationella anläggning. Bebyggelsen illustrerar industriarkitekturens historia i Sverige under 1900-talet från 1800-talets gedigna tegelbyggnader och stålkonstruktionerna i gasklockorna från 1910- och 30-talet till den allra modernaste arkitekturen i spaltgasverket där gränsen mellan byggnad och maskin har suddats ut.

Ferdinand Boberg är också arkitekten bakom Gävle brandstation, Mossebacke vattentorn, Centralposthuset och varuhuset NK, samt många andra tekniska, kommersiella och privata byggnader i och runt Stockholm.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Gasverket är del av hållbarhetsprofilerade Norra Djurgårdsstaden. Med markanvisning följer ett antal krav på energianvändning, grönytor, mobilitet etc. som byggherrar måste uppfylla. Fem strategier ligger till grund för arbetet: Levande stad fokuserar på hur den fysiska miljön främjar en attraktiv stadsmiljö. Tillgängligt och nära handlar om den täta och tillgängliga staden med flexibla och robusta lösningar som bidrar till resurshushållning och klimatansvar. Låt naturen göra jobbet beskriver hur grönska kan bidra till klimatanpassning. Engagemang och inflytande stimuleras för att skapa motivation och förankring på platsen. Projektet har uppdrag att pröva vad som är möjligt i dagsläget, och tänja gränser där det går, för att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. Läs mer om hållbarhetsarbetet på webbplatsen.

Mer information

Hemsida

Hela programmet