På platsen mitt emot Stadshuset, med byggnader från tre sekel kring en mindre park göms en spännande historia vilken inbegriper ett glasbruk som efter konkursen i början på 1800-talet och en igenfylld kanal, blev platsen för Karolinska Institutets födelse och 100-åriga verksamhet och från 1940-talet inrymmer delar av Stockholms stads förvaltning.

Vad är öppet?

Stadsvandring inom kvarteret och parken för att belysa platsens historia.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade

År för byggnation eller ombyggnad

1700-1955

Kulturell och historisk betydelse

Ett kvarter och dess förvandling över århundrandena: från glasbruk och industri, tillblivelsen av Karolinska Institutet och lärosäte för läkarutbildning och i dag platsen för del av stadens förvaltning.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Byggnader från tre sekel som byggts om-och till och återanvänts för olika funktioner, med en tydligt avläsbar och spännande historia.

Fotograf

Giorge Biurman, O. A. Mankell, Lennart Johansson, Mattias Ek, Lennart af Petersens

Mer information

Hemsida

Hela programmet