Hur går det till när vår gemensamma livsmiljö av byggnader, städer och landskap tar form? Arkitektyrket rymmer stor spännvidd, från kreativa idéworkshops till millimeterprecisa ritningar. Vilka utmaningar medför det arbetet idag? Följ med på en guidad visning av verksamheten på arkitektkontoret Kod Arkitekter. Med utgångspunkt i konkreta projekt får du inblick i hur arkitektens verktygslåda ser ut och hur den används, från handskisser, modellbyggen och workshops till 3D-printing och digitala verktyg.

Vad är öppet?

Kod Arkitekters kontor

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

Fotograf

Kod Arkitekter

Mer information

Hemsida

Hela programmet