Hagastaden är en framväxande stadsdel som binder ihop Solna och Stockholm, och som byggs ovanpå en överdäckning av E4/E20 och Värtabanan. 6000 bostäder, 50 000 arbetsplatser, nya parker och torg byggs fram till 2030. Hit kommer också tunnelbanan (gul linje). Kom och se hur området växer fram!

Det blir inte bara bostäder och arbetsplatser i Hagastaden. Vi bygger även en ny park mitt i området. Fredag kl 10, landskapsarkitekt Anders Jönsson, AJ Landskap berättar om torg och parker i Hagastaden. Under lördagens guidade tur får vi gå in i den ännu ej öppnade biljetthallen för en av Hagastadens tunnelbaneentréer. Där får vi veta mer om gula linjen och den konstnärliga utsmyckningen av stationen. Observera att biljetthallen endast kan besökas om du har biljett till lördagens guidade turer. Under både fredagens och lördagens turer medverkar kvarteret Kromosomens arkitekt och berättar om byggnaderna.

Program 4/10
· Utställningslokal öppen och bemannad kl 10-14
· Landskapsarkitekt Anders Jönsson, AJ Landskap berättar om torg och parker i Hagastaden.
· Guidade turer* kl 11 och 13, (startar i utställningslokalen), bland annat berättar kv. Kromosomens arkitekt om byggnaderna.

Program 5/10
· Utställningslokal öppen och bemannad kl 12-16
· Guidade turer* kl 13.30 och 15 (startar i utställningslokalen), bland annat berättar kv. Kromosomens arkitekt om byggnaderna. Under lördagens guidade tur får vi gå in i den ännu ej öppnade biljetthallen för en av Hagastadens tunnelbaneuppgångar.

* Föranmälan krävs

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

År för byggnation eller ombyggnad

2010 inleddes projektet

Kulturell och historisk betydelse

Kulturhistoriskt värdefulla hus i området som tullhusen från 1733 mfl byggnader

Fotograf

Lennart Johansson

Mer information

Hemsida

Hela programmet