Välkommen till Helio Hornstull i blåmärkta Skofabriken, Stockholms äldsta skofabrik – här finns nu en helt nyöppnad plats för co-working. Kvällen till ära håller vi en öppet för AW.

Vad är öppet?

After Work och rundvandring för att se konceptet Co-Working på plats.
Osa till [email protected] senast 2 oktober

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet, Vi erbjuder också After Work

År för byggnation eller ombyggnad

1890 och ombyggt 2019

Kulturell och historisk betydelse

Stockholms första Skofabrik och just nu den äldsta bevarade. Fabriken är ett typiskt exempel på industriarkitektur i Stockholms innerstad från sekelskiftet 1900. Nu finns Helio här och visar hur en arbetsplats ser ut 2019.

Mer information

Hemsida

Hela programmet