Sekelskiftsbyggnad med bostadsrätter.

Vad är öppet?

Hela hemmet

Mer om upplevelsen

Visning hemma hos Henrik Nero

År för byggnation eller ombyggnad

2017

Mer information

Hemsida

Hela programmet