Vi är övertygade om att idrott och rörelse som hänger samman med den psykosociala hälsan kan skapa en gemensam värdegrund som är en mycket viktig del i människors livsmiljö. Idrotten kan erbjuda det alternativ till de som har svårt att finna fotfäste i samhället. Här finns förebilder och goda ledare, sunda värderingar och en väg framåt i livet. Idrotten har stark attraktionskraft på ungdomar och oavsett bakgrund kan många känna tillhörighet. Här finns gemenskap, spänning, kickar och kamp parallellt med fostran och ömsesidig respekt.

”Mötesplatsen – det är idrottsföreningens viktigaste roll. Den ska ligga så centralt som möjligt, nära skolor och dagis. Den ska vara praktisk med bra omklädningsrum, samlingsrum, gym och rehab, kafé och restaurang. Och där ska finnas plats för att träffas och hänga om man inte har något för sig mellan skola och träning.” säger Lars Backström, entreprenör och initiativtagare till Vallentuna Sportcentrum.
Vi vill inkludera idrott som en huvudfråga vid detaljplanering, på samma sätt som vi ställer krav på grönytor och parkeringsplatser i dagens planprocesser. Hur kan arkitektur bidra till barn- och ungdomsidrotten?

”Ledare och lokaler, det är det alla i idrottsföreningsvärlden pratar om. Att ens få en lokal! Det är nästan omöjligt att hitta någonstans att vara. Vi i Stockholm har ju tur som har nolltaxa, d.v.s. stan bjuder på lokalhyran, men vi får tillgång till kanske hälften så mycket lokaler som vi har behov av. I Stockholm står många skolors idrottshallar tomma kvällstid därför att ingen kan låsa upp dem utanför skoltid. Sätt dit kortlås så kan man få flexibel tillgång till dem!” påpekar Jessica Pettersson på Föreningskraft och Vasa Gymnastikförening.
Horisont Arkitekter bjuder in till ett samtal om hur och med vad arkitekturen kan bidra till ökade möjligheter för barn- och ungdomsidrotten.

Vad är öppet?

Samtal om arkitektur

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade

År för byggnation eller ombyggnad

2018

Utmärkelser

Bidrag till utställningen Desire på Form & Design i Malmö under Arkitekturdagarna 2018.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Social hållbarhet: Livet är inte bara rummen, mellanrummen eller det byggda, det är i huvudsak människorna. Människor i alla dess former; i olika generationer; med olika könstillhörighet, tillhörande olika etniska folkgrupper och med olika trosuppfattningar. Idrott och rörelse hänger samman med psykisk hälsa och motverkar segregation genom att vara inkluderande. Arkitekturen kan bidra till att göra idrott möjlig på omöjliga platser.

Mer information

Hemsida

Hela programmet