Ett kollektivhus för andra halvan av livet med 43 lägenheter 1–3 rum och kök och ca 350 kvm gemensamma lokaler. Vi svarar tillsammans genom minst 20 olika arbetsgrupper för gemensam mat 5 dagar i veckan och en rad olika aktiviteter.

Vad är öppet?

Vi kommer att berätta om kollektivhuset och göra guidade visningar av våra gemensamma lokaler, trädgård och takterrass.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade.
Aktivitet för hela familjen.
Lämpligt för engelskspråkiga gäster.

År för byggnation eller ombyggnad

1993

Kulturell och historisk betydelse

Färdknäppen är det första kollektivhuset för boende i andra halvan av livet i Sverige och har blivit en förebild för liknande hus i Sverige, Finland och Japan (och på flera andra håll). Vårt hus är ett exempel på hur vi gemensamt kan ta ansvar för ett stimulerande och tryggt boende.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Huset är byggt med så mycket hänsyn till miljön som var möjligt år 1993. Framförallt är kollektivhuset ett exempel på hur man kan leva socialt och ekologiskt hållbart tillsammans. Boende i Färdknäppen har lägre koldioxidutsläpp jämfört med andra enligt en studie. Att dela och samarbeta som vi gör är också ett sätt att stärka den sociala hållbarheten. Att äta tillsammans och dela på utrymmen och utrustning är också ekonomiskt hållbart. Och klokt.

Fotograf

Kerstin Kärnekull

Mer information

Hemsida

Hela programmet