Kollektivhus är fortfarande ett rätt okänt begrepp. Man kan se det som ett uttryck av delningsekonomi, som nu är ett aktuell företeelse. Vi har egna, normala, något bantade lägenheter, och gemensamma lokaler, främst matsal och kök, där vi har möjlighet att äta middag fem dar i veckan. Och umgänges- och hobbylokaler, tex en målarateljé, där husets målarkurs avslutas med vernissage under Open House. Husets barn har gott om utrymme i huset.

Vad är öppet?

Gemensamma lokaler, någon lägenhet.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade

År för byggnation eller ombyggnad

1986

Kulturell och historisk betydelse

HSB:s första kollektivhus.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Vårt hus/boende är framförallt socialt hållbart. Vi underlättar vardagslivet och bryr oss om våra grannar på ett helt annat sätt än i ett vanligt hus.

Fotograf

Rasmus Löfgren, Jan Christiansson, Zeynep Tamburaci

Mer information

Hemsida

Hela programmet