Boendeformen kollektivhus ett väldigt okänt begrepp. Vi visar hur ett kollektivhus fungerar i praktiken. Vi har helt vanliga lägenheter men dessutom gemensamma ytor, tex matsal, där man kan (helt frivilligt) sätta sig vid dukat bord fem dar i veckan.

Vad är öppet?

Gemensamma lokaler, någon lägenhet.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade

År för byggnation eller ombyggnad

1986

Kulturell och historisk betydelse

HSB:s första kollektivhus.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Vårt hus/boende är framförallt socialt hållbart. Vi underlättar vardagslivet och bryr oss om våra grannar på ett helt annat sätt än i ett vanligt hus.

Fotograf

Rasmus Löfgren, Jan Christiansson, Zeynep Tamburaci

Mer information

Hemsida

Hela programmet