Vi öppnar de gemensamma utrymmena i vårt kollektivhus, bjuder på fika och berättar om denna boendeform

Vad är öppet?

En gemensam matsal och gård

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade, Aktivitet för hela familjen

Typ

Bostäder

År för byggnation eller ombyggnad

1995

Kulturell och historisk betydelse

Det första bostadshuset i Sjöstaden- Kollketivhuset är en del i en växande boendekultur

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Kollketivhus skapar hållbarhet

Fotograf

Fotografier ur boken BoStad, foto: Anders Bobert

Mer information

Hemsida

Hela programmet