Stockholms universitetsområde på Frescati är fyllt av konstverk, som i sitt samspel med arkitekturen och naturen sätter en särprägel på den miljö som studenter och anställda dagligen rör sig i. Sedan campusområdet började formas under 1970-talet har kontinuerligt nya byggnader och konstverk adderats och området speglar så flera decenniers konst och offentlig miljö.

Under en timmes rundvandring rör vi oss genom Frescati campusområdet. Vi kommer att se spännande arkitektur av David Helldén och Ralph Erskine, som båda på olika sätt låter naturen bli en del av deras byggnader. Vi möter konstverk som vill förändra vår upplevelse av det offentliga rummet, ge den unga studenten stöd i sökandet av identitet och vuxenliv, påminna oss om vår litenhet i tid och rum eller kanske ge oss något vackert att vila i. Konsten på Frescati ger möjlighet till eftertanke och reflektion och är på så vis central för en inspirerande universitetsmiljö.

Välkommen på en vandring med konst och arkitektur från 1900-talets sista decennier fram till idag.

Vad är öppet?

Konst och Arkitektur

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Konsten på Frescati ger möjlighet till eftertanke och reflektion och är på så vis central för en inspirerande universitetsmiljö.

Mer information

Hemsida

Hela programmet