Under helgen finns en utställning uppställd i KTH Entré som visar och berättar om KTH Campus 100-åriga historia med hjälp av tidstypiska byggnader. Varje decennium representeras av en eller flera byggnader uppförda under de senaste 100 åren. Utställningen finns även i en app som leder dig ut på campus och fram till byggnaderna i verkligheten. Appen finns i app store och google play, sök efter ”KTH Campus”.

KTH Campus är ett campus i staden som börjar vid Valhallavägen och sträcker sig norrut i en båge, gränsande mot Nationalstadsparken. Många av byggnaderna håller en hög arkitektonisk klass och har sin givna plats i 1900-talets svenska arkitekturhistoria. Mot Valhallavägen vetter t ex campus äldsta och fortfarande nyttjade byggnader i tegel ritade av arkitekt Erik Lallerstedt och lite längre in, vid Brinellvägen, ligger KTH-huset (tidigare Röda Korsets sjukhem) signerade Carl Westman.

Vad är öppet?

Posterutställning

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade

Fotograf

Akademiska Hus

Hela programmet