KTH Live-In Lab är en plattform för accelererad innovation i samhällsbyggnadssektorn och för samverkan mellan akademi och näringsliv. KTH Live-In Lab driver flertalet testbäddar i verkliga miljöer för test och forskning av ny teknik och nya metoder.
Syftet med KTH Live in Lab är att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden. Genom att accelerera innovationstakten möjliggör KTH Live-In Lab framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader.
Målet med KTH Live-In Lab är att möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden.

Einar Mattsson har här utvecklat och byggt 309 studentbostäder som hyrs ut till KTH. Solceller genererar på årsbasis + energi. Bergvärmepumpar drivs av solenergin och genererar värme och varmvatten.

Vad är öppet?

Öppet hus i KTH Live-In Labs kontor och källare samt Einar Mattsson sociala tvättstuga. Besökande får se ny teknik och möjlighet till intressanta samtal med KTH forskare och Einar Mattssons utvecklare kring innovation i samhällsbyggnadssektorn och kring smarta och hållbara byggnader.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade, Lämpligt för engelskspråkiga gäster

År för byggnation eller ombyggnad

2016-2018

Utmärkelser

Betongpriset 2017, Best Property of Innovation and Sustainability Award 2018

Kulturell och historisk betydelse

Bostäder för internationella studenter på KTH

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Nordens största +energibyggnader som genererar mer energi än vad det tar över året.

Fotograf

Bild Semren & Månsson, Foto Teodor Axlund

Mer information

Hemsida

Hela programmet