Under slutet av 1990-talet ritade Ahrbom & Partner det nya biblioteket på KTH Campus – KTHB – som invigdes våren 2002. Biblioteket, som är beläget i Erik Lallerstedts byggnadsminnesmärkta laboratoriebyggnad ”Byxbenet” från 1917, försågs bland annat med en ny glasad entrébyggnad mot Osquars backe. Projektets bärande idé var att återskapa den ursprungliga laboratoriegård som byggts igen under 1950-talet och därmed också den sekvens av gårdar som var central i det ursprungliga stadsplaneförslaget för KTH. Biblioteket belönades med Helgopriset, ROT-priset och Guldstolen. Efter invigningen 2002 blev KTHB snabbt en populär mötes- och studieplats och har under årens lopp huserat ett stort antal externa evenemang, exempelvis konferenser, presidentbesök och VM i datorprogrammering.
Under 00-talet ökade digitaliseringen av studiematerial, vilket ledde till att det stora behovet av böcker och bokhyllor, som fanns då biblioteket ritades, minskade. Samtidigt ökade behovet av studieplatser, fullvärdiga konferenslokaler och möjligheter till social interaktion. Mot denna bakgrund fick Ahrbom & Partner 2014 i uppdrag att rita ny inredning för biblioteket. Resultatet innebar en genomgripande omgestaltning där KTHB blev en mer socialt inriktad och modern mötesplats. Byggnaden färdigställdes 2016.

Med anledning av Open House Stockholm visar och berättar Ahrbom & Partner om arbetet med KTHB från 1990-talet fram till idag.

Vad är öppet?

Guidad visning av biblioteket.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer, Toaletter finns att tillgå

År för byggnation eller ombyggnad

1917 / 2002 / 2016

Utmärkelser

Helgopriset och ROT-priset 2002

Fotograf

Åke E:son Lindman, Anders Fredriksén

Mer information

Hemsida

Hela programmet