Besöket börjar i byggnadens entré där vi tittar på arkitekturen och de konstnärliga utsmyckningsarbetena. Efter detta blir det en guidning av gården och slutligen ett besök i Grindstugan, den mindre paviljongbyggnaden i hörnet Scheelegatan/Fleminggatan. I grindstugan avslutas besöket med information om framtida planer för projektet.

Vad är öppet?

Visning av entréhall och konstnärlig utsmyckning, gårdsrum samt tidigare kontor.

Tillgänglighetsinformation

Lämpligt för engelskspråkiga gäster

År för byggnation eller ombyggnad

1977

Kulturell och historisk betydelse

Byggnaden uppfördes som en tydlig representant för den brutalistiska stilen och har även hämtat inspiration från samtida amerikanska företagscampus. Byggnaden är idag blåklassad, stadsmuseets högsta klassificering för byggnader med kulturhistoriskt värde och betydelse.

Mer information

Hemsida

Hela programmet