Från gå förbi-gata till stanna till-gata

Fastigheten Grävlingen 12 är en del av det framväxande Mood-distriktet som omfattar AMF:s fastigheter intill Mood Gallerian. Där förvandlas ett tidigare dova kontorsstråk till ett livligt och uttrycksfullt citydistrikt. En central del i förvandlingen är att omvandla kvarterens gatustråk från att uppfattas som en transportsträcka till att bli ett inbjudande promenadstråk där butiker och restauranger får ta för sig.

Equator fick 2014 i uppdrag att utveckla Grävlingens gatuplansfasader mot Jakobsbergsgatan, Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan för att skapa ett mer välkomnande och inspirerande citystråk. En utmanande uppgift såväl estetiskt som tekniskt då läget på Brunkebergsåsen innebär lutande gator och tunnlar under mark som försvårar dörrlägen som främjar tillgänglighet i gatuplanet.

För att tydligt markera shopping- och restaurangstråket i gatuplan introducerade Equator en mörk sockel för byggnaden att stå på, som skapar en större kontrast jämfört med den tidigare kalkstenssockeln. Den mörka sockeln har sedan anpassats efter de kringliggande gatornas karaktär. Anrika Regeringsgatan har länge karaktäriserats av fasader som hanterat släpljuset på platsen med olika profileringar. Equator har anknutit till denna tradition med vertikala ribbor som leker med ljuset på fasaden som smyckats med konststen, dekton, från Spanien.

En modern arbetsplats med högt i tak

Equator fick i uppdrag att utveckla kontoren i Fastigheten för att möta moderna företagskrav på hållbara, flexibla och inspirerande arbetsplatser. En central del i vår lösning var att förvandla fastighetens mest unika plats – ljusgården – från en inomhusgård för en av hyresgästerna till ett restaurangstråk och en mötesplats för såväl allmänheten som företag, däribland Epicenter. Det skapar förutsättningar för en mer varierad och dynamisk arbetsmiljö med tydliga mervärden för såväl företagens medarbete som gäster. En arbetsplats med 40 meter i tak ger gott om utrymme för stora idéer.

Vad är öppet?

De guidade visningarna hålls av ansvarig arkitekt Jana Becker som på plats berättar om fasadens nya komposition, den nya ljusgården och hur MOOD District tar ett kliv in i den framtida fysiska-detaljhandeln med konceptet The Lobby.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade

År för byggnation eller ombyggnad

2018

Kulturell och historisk betydelse

Stadsutveckling

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Miljöbyggnad Silver

Fotograf

Anders Fredriksen

Mer information

Hemsida

Hela programmet