Fastigheten är en kontors- och industrifastighet ritad av arkitekten Ralph Erskine åt en av Sveriges första livsmedelsgrossister, Möller & Co. Sen 1950-talet belägen i Slakthusområdet med över 100-åriga anor och som nu är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden. Fastigheten är kulturminnesklassad och har en gedigen och spännande historia.

Vad är öppet?

Guidad visning av fastigheten, samt en promenad runt andra byggnader i kvarteret.

Tillgänglighetsinformation

Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

År för byggnation eller ombyggnad

1953-1955

Utmärkelser

Byggnaden är en av de mera särpräglade Erskine ritade, men har inte fått några priser.

Kulturell och historisk betydelse

Huset ritades ursprungligen för att inrymma ”Möllers & Co”:s matvarulogistiska verksamhet med plats för både distribution och kontorslokaler. Husets olika funktioner är tydligt avläsbar i fasaderna med den slutna tegelfasaden i lagerbyggnaden och en uppglasad kontorsbyggnad som reser sig ovanför lagerbyggnaden. Den strikta arkitekturen i fasaderna står i kontrast till de invändiga runda formerna. Inslag av Erskines typiska organiska former finns också i t.ex. portomfattningar. Anläggningen byggdes till i slutet av 1960-talet, men det starka arkitektoniska uttrycket är bevarat liksom många byggnadsdetaljer. Byggnaden har ett mycket stort arkitekturhistoriskt värde.

Fotograf

Bildcopy Möller & Co: Av Sune Sundahl

Mer information

Hemsida

Hela programmet