Byggnaden är ritad av Wingårdhs arkitektkontor.
Arkitekturen utgår från en kvadratisk, kubliknande modul i en våning. De platta taken varierar i tre olika nivåer och är täckta med sedum. Fasaderna är klädda med grönt glas. Under den spektakulära glasfasaden döljer sig en prefabricerad trästomme av KL-trä. Byggnadernas låga takprofil, glasfasad och sedumtak ger volymerna ett modernt uttryck. Det arkitektoniska greppet med låg byggnadshöjd medför att byggnaderna underordnar sig miljön, och att färgsättningen är ett sätt att anpassa huskropparna till begravningsplatsens gröna landskapsbild.

Byggnaderna inrymmer kontor, personalutrymmen, kyrkogårdsexpedition och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Vad är öppet?

Guidad visning i hela huset.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade.
Lämpligt för engelskspråkiga gäster.

År för byggnation eller ombyggnad

2016-2017

Utmärkelser

Årets byggnad i Sundbyberg 2018.
Nominerad vid World Architecture Festival 2018 i kategorin Civic and Community- completed buildings.

Kulturell och historisk betydelse

Begravningsplatsen togs i bruk 1913 och plan och indelning är arkitekturhistoriskt intressant.
Utformningen av platsen berättar om hur stilideal och landskapsplanering har förändrats över ca 100 år. De äldre delarna av begravningsplatsen är symmetriskt hierarkiskt anlagda medan de yngre har ett mjukare mer terränganpassat formspråk.
Förutom ursprunglig plananläggning är de avtryck Sven A Hermelin stod för under 1960- och 70-talen kulturhistoriskt betydelsefulla.
Bebyggelsen på begravningsplatsen bidrar också starkt till det kulturhistoriska värdet, bland annat genom sin tidstypiska arkitektur och anpassning efter platsen.
Byggnaderna härstammar liksom planerna från två perioder, kapellen är uppförda på 1920-talet och övriga byggnader, minneslundsbyggnad och entrébyggnad från 1970-talet.
Sammantaget har begravningsplatsen ett stort kulturhistoriskt värde genom sin ålder och anknytning till lokalsamhället och dess historia.

Fotograf

André Pihl, Wingårdhs

Hela programmet