Mitt på Långholmen hittar vi fastigheten Alstavik 1 som består av flera byggnader. De äldsta delarna är från slutet av 1600-talet och under århundradena har husen genomgått flera renoveringar och ombyggnationer. Men trots det finns mycket bevarat. Kronohäktet, som fanns på ön från 1850-talet fram till 1975, är idag ett av Sveriges bäst bevarade 1800-talsfängelse med både rastgård och fängelsemur. Besök rastgårdarna, fängelsegalleriet och se en autentisk cell från 1840 under Open House.

Vad är öppet?

Guidad visning både inom- och utomhus. Turen tar ca 45-60 min. Besök de gamla rastgårdarna och en autentisk cell från 1840-talet.

Övriga byggnader kommer vara tillgängliga.

En mindre fotoutställning i galleriet med fotografier som är tagna före renoveringen 1987-1989.

Tillgänglighetsinformation

Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

År för byggnation eller ombyggnad

1670-tal – 2010-tal

Kulturell och historisk betydelse

Byggnaderna inom fastigheten Alstavik 1 är blåklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det innebär att de har mycket höga kulturhistoriska värden som ska bevaras och får inte förvanskas.

Kronohäktet berättar med sin interiör om fångvårdens utveckling under 250 år och om 1800-talets stilideal i byggnadsdelar och detaljer.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Långholmen ingår i ett Riksintresseområde för kulturmiljövården enligt miljöbalken. Inom området finns kulturhistoriska värden som är av betydelse för hela landet och som ska tas tillvara i kommunens planering för området.

Utifrån Stockholms stads miljöprogram och fastighetskontorets miljöpolicy och i samarbete med verksamheterna på platsen arbetar staden mot att både kort- och långsiktigt sänka den negativa miljöpåverkan som uppkommer från verksamheter och i samband med vård och underhåll.

Fotograf

Christian Veltman

Mer information

Hemsida

Hela programmet