ÅWL har ritat lekplatsen som föreställer Kvarnholmen i miniatyr, innan, som det såg ut på den tiden då kvarnarna fortfarande malde mjöl. Utmaningen var att bevara så mycket som möjligt av den befintliga naturen som ger platsen sin gröna och lummiga karaktär och samtidigt skapa en tillgänglig lek- och mötesplats för boende och besökare. Här kan barnen ”laga mat”, leka affär i en liten Konsumbutik, leka på båten Tre kronor och åka rutschbana på en miniatyrvariant av en gamla kvarnen Tre kronor.

Vad är öppet?

Guidad visning av lekparken, tipsrunda och fika

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för barnfamiljer, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

År för byggnation eller ombyggnad

2016-2017

Kulturell och historisk betydelse

Platsen ska binda samman och stärka kopplingen mellan det nya och gamla Kvarnholmen. Lekplatsen byggs upp som en kvarnmiljö som knyter an till Kvarnholmens historia.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Utmaningen var att bevara så mycket som möjligt av den befintliga naturen som ger platsen sin gröna och lummiga karaktär och samtidigt skapa en tillgänglig lek- och mötesplats för boende och besökare. Resultatet är en lekplats som går utanför de de konventionella ramarna och breder ut sig mellan och runt om träden i den södervända branten.

Fotograf

Felix Gerlach

Mer information

Hemsida

Hela programmet