Magiska Barnarkitekter har bjudit in arkitektkontor att tävla i Världsmästerskap i Trädhus för att på ett lekfullt sätt påminna politiker, arkitekter, byggbransch och allmänheten om barns rätt till staden i en allt snabbare stadsutveckling. Kom och se arkitekternas snillrika lösningar och svettiga pannor medan de bygger under lördagen eller kom och lek i trädhusen och bevittna prisutdelningen under söndagen kl 14.

Vad är öppet?

Fri lek hela dagen på söndagen.

Hela programmet