En byggnad som uppfördes på 1660-talet som påkostad privatbostad för den förmögne holländaren Jacob Momma, senare adlad Reenstierna. Utvändigt har den kvar mycket av sitt utseende från den tiden och är ett fint exempel på hur de holländska invandrarna påverkade arkitekturen i Stockholm.

Vad är öppet?

Visning av byggnaden interiört & extriört

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för barnfamiljer, Lämpligt för engelskspråkiga gäster

År för byggnation eller ombyggnad

Byggdes i slutet av 1660-talet

Kulturell och historisk betydelse

Fastigheten är blåvärderad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Det innebär att den har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde.

Mer information

Hemsida

Hela programmet