Fastigheten Typhon 2 med adress Västerlånggatan 68 i Gamla stan byggdes mellan 1629 och 1934. Det var den internationellt framstående handelsmannen Erik Larsson som uppförde huset.
Det var ett PALATS av kontinental stil, Erik hade fått internationella intryck från sina många affärsresor utomlands.Huset uppfördes av en Tysk Murmästare när Erik hade fått tillåtelse av kungen att nyttja utländsk arbetskraft.1631 var huset inflyttningsklart det var samma år som Erik adlades och tog namnet Erik von der Linde. 1634 var huset helt färdigställt.

Erik von der Linde fick tyvärr bara använda huset i några år då han avled 1636.
Huset genomgick sedan några stora renoveringar. Dels 1763 då övre delen av praktgaveln revs och det höga sadeltaket ersattes med ett lägre brutet tak.

År 1843 höjdes vinden och en fjärde våning inreddes under sadeltak.Vid ombyggnaden 1907 inreddes restauranglokaler i det nedre källarvalven. Vid renovering av paradvåningen en trappa upp upptäckte man det dekorerade bjälktak som fanns i de båda salarna. Taken var från tiden för husets uppförande.
Väggarnas nedre del kläddes med höga träpaneler i renässansstil. Alla äldre eldstäder avlägsnades.

1975 köpte Murmestarembetet huset och har sedan dess utfört stambyte, och 2010 restaurerades fasaden med sin finns utsmyckning.

Tillgänglighetsinformation

Inte anpassat för rullstolsburna.

Hela programmet