Hjorthagen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden där det planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

Hjorthagen står inför en spännande utveckling. Ett modernt, innovativt och hållbart område håller på att växa fram. De första bostäderna började byggas 2011 med första inflyttning 2012.

Några hållbara lösningar syns, exempelvis genom den gröna strukturen som finns i de nybyggda kvarteren, men mycket av hållbarhetsarbetet är inte lika enkel att upptäcka. På våra guidade utomhusvisningar kommer du att få höra mer om gröna stråk, användning av dagvatten, energikrav för byggnader, mötesplatser, avfallshantering mm, samt att du kan få uppleva de byggda kvarteren och de omgivande gatumiljöerna, parker och konstverk.

På plats för att berätta om sina projekt i Norra Djurgårdsstaden finns arkitekter från Wingårdh Arkitektkontor, CF Möller, Joliark och Vera Arkitekter

(Mer information om stadens stadsutvecklingsprinciper finns på vår webbplats http://vaxer.stockholm.se/globalassets/omraden/programomraden/ostermalm-norra-djurgardsstaden/informationsmaterial/broschyr-och-dokument/program_for_hallbar_stadsutveckling_uppslag.pdf )

Vad är öppet?

Guidade utomhusvisningar påbörjas vid Storängstorget varje hel timme:
Fredag kl. 16, 17,18 (both English and Swedish at 17:00)
Lördag kl. 10, 11, 12, 13, 14,15 (both English and Swedish at 11)
Söndag kl. 11, 12, 13, 14 (both English and Swedish at 13)

Guidade utomhusvisningar hålls av:
Camilla Edvinsson (Guide)
Bo Hallqvist (Guide)

Arkitektpresentation av 6 utvalda byggnader
Fyra utvalda arkitektkontor finns på plats för att berätta om sina projekt:

Wingårdh Arkitektkontor (för SKB och Folkhem)
Plats: Korsningen Storängsgatan/Fagningsgatan
Tider: Lördag 12-15, Söndag 12-15
Arkitekt: Mattias Stenström

CF Möller (för Erik Wallin)
Plats: Husarviksgatan
Tider: Fredag 16-19, Lördag 12-15, Söndag 12-15
Arkitekt: Ola Jonsson

Joliark (för Viktor Hansson)
Plats: Husarviksgatan 16
Tider: Fredag 16-18, Söndag 12-15
Arkitekt: Per Johansson

Vera Arkitekter förskola (för Wallenstam)
Plats: Korsningen Jaktgatan/Grythundsgatan
Tider: lördag 10-15, söndag 11-14
Arkitekt: Kalle Söderman

Vera Arkitekter bostäder (för Wallenstam)
Plats: Korsningen Jaktgatan/Grythundsgatan
Tider: fredag 16-19, lördag 10-15, söndag 11-14
Arkitekt: Erika Tillberg

Typ

Bostäder

År för byggnation eller ombyggnad

2011-pågående

Utmärkelser

C40 Cities Awards, år 2015, Norra Djurgårdsstaden utsågs till vinnare i kategorin ”Bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt”.

American Architecture Prize, år 2016. Teknikbyggnaden på Storängstorget (Urban design) utsågs till vinnare i kategorin ”Industrial buildings”:

Årets Stockholmsbyggnad, år 2017. Tre nominerade byggnader i Norra Djurgårdsstaden: Husarviksgatan (JoliArk). Förskolan Ferdinand (Vera arkitekter), Grythundsgatan (Vera arkitekter,),

Årets Stockholmsbyggnad, år 2016. En nominerad byggnad i Norra Djurgårdsstaden: Kvarteret Muddus (Wingårdh arkitekter)

Årets Stockholmsbyggnad, år 2015. En nominerad byggnad i Norra Djurgårdsstaden: Teknikbyggnaden på Storängstorget (Urban design)

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms hållbarhetsprofilerade områden och fem strategier ligger till grund för arbetet. Levande stad fokuserar på hur den fysiska miljön främjar en attraktiv stadsmiljö. Tillgängligt och nära handlar om den täta och tillgängliga staden med flexibla och robusta lösningar som bidrar till resurshushållning och klimatansvar. Låt naturen göra jobbet beskriver hur grönska kan bidra till klimatanpassning. Engagemang och inflytande stimuleras för att skapa motivation och förankring på platsen. Projektet har uppdrag att pröva vad som är möjligt i dagsläget och tänja gränser där det går, för att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. Mer detaljerad information finns på vår webbsida.

Fotograf

André Pihl, Joliark Torjus Dahl

Mer information

Hemsida

Hela programmet