Stockholms citykärna genomgår en stor omvandling där gator som Malmskillnadsgatan, Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan har fått nytt liv. Vi beskriver hur historien samspelar med nutiden och hur dessa tidigare förbisedda gator och kvarter nu tillgängliggörs och bidrar till en stad full av liv och möten.

Equator Stockholm har under flera år arbetat med flera olika byggnader längst med dessa gator och vår VD Annica Carlsson beskriver här hur arkitekten tänkt. Vi börjar vandringen vid Kv. Grävlingen, en förut slumrande, outnyttjad del av Stockholms stadskärna på Brunkebergsåsen som har blivit en levande del av Mood District. Vi vandrar vidare längst Mäster Samuelsgatan och Malmskillnadsgatan och den pågående ombyggnationen av Sergelhuset (Kv Hästskon), som kommer att bli den största sammanhängande träbyggnaden i Stockholms city.

Vad är öppet?

En stadsvandring med start vid Regeringsgatan/Jakobsbergsgatan, vidare västerut längst Mäster Samuelsgatan och omvandlingen av Malmskillnadsgatan.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer

Fotograf

Sergelhuset: Tomorrow, Grävlingen: Anders Fredriksen

Hela programmet