Byggdes som kollektivhus 1987. Omvandlad till bostadsrättsförening. Sextio lägenheter i olika storlekar. Aktiva matlag. Mat serveras måndag till torsdag. Blandade åldrar.

Vad är öppet?

Gemensamma utrymmen, lägenheter, information, fika.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer, Lämpligt för engelskspråkiga gäster, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Kollektivt boende, aktiviteter och gemensam mathållning.

Mer information

Hemsida

Hela programmet