En äldre malmgård och ett träslott uppförda på 1700-talet berättar en spännande historia om beyggelsen runt Stockholm förr och nu, med kungliga inslag och kulturhistoriskt intressanta detaljer bevarade samt duvslag för brevduvor. I dag byggnadsminne och en del av Nationalstadsparken.

Vad är öppet?

Guidad utomhusvisning varje hel timme. Tar ca 25 minuter

Bellevue Café, kommer hålla särskilt öppet under lördag och söndag och även ordna med brunch.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet, Delvis tillgängligt för rullstol men delar i kuperad terräng

År för byggnation eller ombyggnad

1780 och frammåt

Kulturell och historisk betydelse

Spännande historia runt Brunnsviken från 1700-talet och frammåt

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Bevara och behålla äldre byggnader med beständiga material men nya användningsområden över tid

Fotograf

Ingrid Johansson, Mattias Ek

Mer information

Hemsida

Hela programmet