Radhusområdet Skönstaholm uppfördes 1950-1952 och ritades av arkitekterna Nils Sterner och Erik F. Dahl. Stor omsorg lades också på den yttre planeringen. De olika hustyperna i området och den omgivande terrängen samspelar harmoniskt med varandra. Trädgårdslandskapet runt husen ritades av landskapsarkitekterna Walter Bauer och Erik Anjou, två av den tidens mest ansedda yrkesmän, medan Stockholms stads parkkontor, under ledning av Holger Blom och Erik Glemme, svarade för planeringen av gemensamma parkytor samt torget med den lilla dammen vid Centrumhuset. I Skönstaholm finns 150 lägenheter, de flesta 3-4 rok, fördelade på nio olika lägenhetstyper i 24 radhuslängor.

Skönstaholm planerades i slutet av 1940-talet av Stockholms stads fastighetskontor med ambitionen att bli ett uppvisningsområde för radhus med hyreslägenheter, en bostadsform som var ovanlig i Sverige till skillnad från övriga Europa. De första åren förvaltades Skönstaholm direkt av Fastighetskontoret men kom från mitten av 1950-talet att ingå i Stockholmshems bestånd av hyresrätter fram till 2010 då området ombildades till bostadsrätter.

Skönstaholm är av Stockholms stadsmuseum klassat som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt (grön klass).

Vad är öppet?

Guidad visning i området samt besök med guide i ett antal lägenheter.

Tillgänglighetsinformation

Ej tillgängligt för rullstolsburna

Typ

Vintage

År för byggnation eller ombyggnad

1950-1952

Kulturell och historisk betydelse

Skönstaholm är av Stockholms stadsmuseum klassat som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt (grön klass).

Fotograf

Sune Sundahl, Stefan Gillgren

Mer information

Hemsida

Hela programmet