Rosteriet är ett stadskvarter med en mångfald av olika bostäder, samt kommersiella lokaler och förskola, i Liljeholmen i Stockholm. Kvarteret är ett lysande exempel på en arkitektonisk utmaning med hög komplexitet – att skapa 225 kvalitativa bostäder i ett trångt stadsläge, med skiftande förutsättningar åt olika håll: En bullrig gata med tvärbana åt ett, närliggande kontorsbyggnader åt ett annat och en vacker park åt ett tredje.

Rosteriet är därför platsspecifikt – både form och innehåll har utformats efter platsen och omgivningarnas förutsättningar och behov. Just formen, med dess tre flätade volymer, är central för den arkitektoniska lösningen.

Materialet är betong, och istället för att måla de prefabricerade betongelementen användes en betonglasyr så att djup och materialitet i betongens yta lyser igenom. Rosteriet är på så sätt även en närstudie i betongens kvaliteter – där skiftningar, reliefer och ett karaktärsfullt, matrisgjutet fasadmönster i husets sockel och portik visar betongens förmåga att skapa ett varierat, levande uttryck och en stark arkitektonisk identitet.

Vad är öppet?

En guidad visning. Vi rör oss runt kvarteret, på innergården samt besöker en lägenhet.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade, Aktivitet för hela familjen

År för byggnation eller ombyggnad

Färdigställt 2016

Utmärkelser

Kod Arkitekter nominerades till Årets Betongarkitekt för projektet, i samband med Betonggalan 2017.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Ett varierat bostadsbestånd, med en mångfald av bostadsstorlekar och lägenhetstyper, möjliggör för människor med olika livssituationer att bo i samma kvarter.

Fotograf

Måns Berg

Mer information

Hemsida

Hela programmet