Både stadsplanen och de speciella vinkelbodarna i Höjdhagen är ritade av arkitekten Olof ”Thun-Olle” Thunström för Kooperativa Förbundet och Gustavsbergs Porslinsfabrik. Området stod klart 1942 och omfattar 69 små röda funkishus. Thun-Olle ansåg att hus skulle ritas och byggas med stor anpassning till naturen. Alla hus är därför noga utplacerade mellan stenhällar och stora träd. Tomterna var inte heller tänkta att skiljas av med häck eller staket utan landskapet mellan husen ska upplevas som en helhet och inte som många små tomter. Idag är området delvis förändrat men det går fortfarande att uppleva arkitektens ursprungliga idéer och se hur en rationell arbetarbostad från 1940-talet kan motsvara dagens krav på en modern bostad.

Vad är öppet?

Guidad visning utomhus av bostadsområdet Vinkelbodarna i Höjdhagen.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade, Aktivitet för hela familjen

År för byggnation eller ombyggnad

1942

Kulturell och historisk betydelse

Ett av de få självklara tilläggen till den svenska bruksarkitekturens tradition.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Höjdhagen visar att det är möjligt att skapa stor variation med enkla medel genom anpassning till naturen. Alla hus är lika men varje hus är unikt.

Mer information

Hemsida

Hela programmet