Sergelstan är ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar kvarteren runt Sergels torg – Hötorgshusen och Sergelgatan samt kvarteren där Hamngatan, Sveavägen och Malmskillnadsgatan möts, det s.k. Sergelhus-projektet som pågår sedan 2017.
Ombyggnationen syftar till att öppna upp det slutna kvarteret. När projekt Sergelhuset står klart 2020 blir detta en plats med handel, restauranger, kontor, bostäder och ett myllrande stadsliv. Förutom nytt innehåll byggs bland annat en trappa från Sveavägen upp på Malmskillnadsgatan för att öka kvarterets tillgänglighet.

De fem Hötorgshusen ritades av lika många arkitekter och uppfördes mellan 1954-1962. I samma veva invigdes även Sergelgatan, en av världens första gågator, och terrassen mellan de fem höghusen. Efter att ha varit stängd sedan 1978 öppnades ”Hötorgsterrassen” på nytt sommaren 2015 och nu tittar Vasakronan på möjligheterna att ta större grepp om utvecklingen av Sergelgatan och Hötorgshusens lågdel.

Vad är öppet?

Den guidade visningen startar i Olle Baertlings entré och går sedan genom Sergelstan. Vi går upp på Hötorgsterrassen, berättar om utvecklingen av Sergelgatan och avslutar vid projekt Sergelhuset.

Tillgänglighetsinformation

Aktivitet för hela familjen

År för byggnation eller ombyggnad

Sergelhuset uppfördes 1963-1966. Ombyggnationen startade 1 juli 2017 och beräknas pågå cirka 4 år. Hötorgshusen och Sergelgatan uppfördes 1954-1962.

Fotograf

Vasakronan

Mer information

Hemsida

Hela programmet