Sergelstan är ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar kvarteren runt Sergels torg – Hötorgshusen och Sergelgatan samt kvarteren där Hamngatan, Sveavägen och Malmskillnadsgatan möts, det s.k. Sergelhus-projektet som pågår sedan 2017.

Ombyggnationen syftar till att öppna upp det slutna kvarteret. När projekt Sergelhuset står klart 2020 blir detta en plats med handel, restauranger, kontor, bostäder och ett myllrande stadsliv. Förutom nytt innehåll byggs bland annat en trappa från Sveavägen upp på Malmskillnadsgatan för att öka kvarterets tillgänglighet.

De fem Hötorgshusen ritades av lika många arkitekter och uppfördes mellan 1954-1962. I samma veva invigdes även Sergelgatan, en av världens första gågator, och terrassen mellan de fem höghusen. Efter att ha varit stängd sedan 1978 öppnades ”Hötorgsterrassen” på nytt sommaren 2015 och nu tittar Vasakronan på möjligheterna att ta större grepp om utvecklingen av Sergelgatan och Hötorgshusens lågdel.

Vad är öppet?

En guidad visning av historiska och framtida fastigheter, med fokus på stadsutvecking

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för barnfamiljer, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

Fotograf

Gustav Kaiser

Mer information

Hemsida

Hela programmet