Det före detta skattehuset byggdes i slutet av 1950-talet för Skatteverket. Idag innehåller Skrapans höghusdel restaurang, bar, kontor och studentlägenheter. En nybyggd huskropp i fastighetens södra del innehåller fler studentlägenheter och vanliga bostadslägenheter. Totalt bor närmare 600 personer i huset.

Höghuset är 86,1 meter högt och ritades av Paul Hedqvist i modernistisk internationell stil. Hedqvist inspirerades av Mies van der Roches glasskyskrapor i USA. Höghuset har en originell planform där fyra flyglar ligger som sidoförskjutna korsarmar kring en kvadratisk hisshall vilket skapar goda genomsikter. Dagsljus från alla fyra väderstreck når ända in i husets kärna.

Vad är öppet?

Guidad vandring genom gallerian och upp i skrapan.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade, Aktivitet för hela familjen

År för byggnation eller ombyggnad

1959

Kulturell och historisk betydelse

Fasaden skyddad och även vissa delar invändigt.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Fastigheten LEED-certifierades 2015.

Fotograf

Vasakronan

Hela programmet