Fastigheten Schönborg 6, i korsningen Sankt Paulsgatan och Götgatan, var när den byggdes 1962 en del i den nygestaltning som skedde på Södermalm under 50- och 60-talet. Man ville bredda gatorna och ta bort de omoderna gårdshusen och riva gamla arbetarbostäder. Huset fyllde upp kvarteret och syntes tydligt från den nybyggda Söderleden fram tills den överdäckades på 80-talet.

Karaktäristiskt för exteriören är uppdelningen mellan hög- och lågdelen, och där det lägre taket utgör en terrass för de boende. Det är ett typiskt byggmästarhus med gult tegel, detaljer i kopparplåt och teakfönster. Material valda med omsorg för att hålla länge.

Einar Mattsson har under totalrenoveringen strävat efter att ta hand om de historiska värdena. I lägenheterna finns eldstäderna kvar och de typiska planlösningarna är bevarade. Det karaktäristiska gula teglet gick inte att behålla, men har ersatts med ett nytt tegel där baksidan är vänd utåt för att så långt det är möjligt likna originalet. Fönster och mosaiken i trapphusen är original.

Precis som när huset byggdes inryms hyresbostäder samt butiker och kontor, men idag med ett ännu större fokus på en levande bottenvåning med upprustad gatumiljö. I gatuplanet under namnet S:t Paul erbjuds stockholmarna ett nytt utbud av restauranger med uteserveringar och shopping.

Vad är öppet?

Visning av fastigheten. Möjlighet att se nyrenoverade lägenheter, kontorsytor samt terrass med härlig utsikt över Stockholm.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för barnfamiljer, Lämpligt för engelskspråkiga gäster, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

År för byggnation eller ombyggnad

Byggt år 1959-62. Renoverat år 2017-2019.

Utmärkelser

Nominerat till Stockholms fulaste byggnad då när huset byggdes.

Kulturell och historisk betydelse

Byggnaden är grönklassad enligt Stadsmuseum.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

I renoveringen har Einar Mattsson arbetat mot att halvera energiförbrukningen.

Fotograf

John Kjellström, Stockholmskällan, Håkan Trapp, Stockholmskällan

Mer information

Hemsida

Hela programmet