Stockholms stadion, ofta kallad Olympiastadion byggdes till de olympiska spelen 1912 och är fortfarande en av världens äldsta aktiva OS-arenor. Stadion i sig är ett levande idrotts- och kulturhistoriskt minnesmärke med fin atmosfär. Till Stadion hör numera den permanenta utställningen Stadion Stockholm 1912 som med mängder av bilder och även föremål berättar historien om Stadion och “Solskensolympiaden” 1912.
Under Open House blir det både guidning på själva Stadion och i den del som inrymmer 1912-utställningen

Tillgänglighetsinformation

Vissa begränsningar i tillgängligheten för rullstolsburna på grund av branta trappor.

År för byggnation eller ombyggnad

1910-1912

Kulturell och historisk betydelse

En av världens äldsta fortfarande använda olympiska arenor

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Har funnits och använts ända sedan 1912

Hela programmet