Skådespelaren och stockholmsguiden Mike Andersson tar dig med på en stadsvandring där man får lära sig mer om kvarteret Styrpinnen och tre av Humlegårdens fastigheter runt Norrmalmstorg: Chinateatern, Hamngatan 15 och Kungsträdgårdsgatan 20.

Vandringen inleds vid Chinateatern och tar cirka en timme.

Hemsidor för respektive byggnad:
Styrpinnen 19: https://humlegarden.se/om-humlegarden-fastigheter/vara-fastigheter/fastighet-styrpinnen-19/
Styrpinnen 20: https://humlegarden.se/om-humlegarden-fastigheter/vara-fastigheter/fastighet-styrpinnen-20/
Styrpinnen 22: https://humlegarden.se/om-humlegarden-fastigheter/vara-fastigheter/fastighet-styrpinnen-22/

Humlegården Fastigheter har även tagit fram ett antal digitala stadsvandringar tillsammans med Mike Andersson som finns att hitta på följande adresser:

https://humlegarden.se/om-humlegarden-fastigheter/arkitektur/stadsvandring/

https://www.promenadteatern.se/oh

Vad är öppet?

Besökaren får en guidad visning av stockholmsguiden Mike Andersson där man får lära sig mer om kvarteret Styrpinnen och tre av Humlegårdens fastigheter runt Norrmalmstorg: Chinateatern, Hamngatan 15 och Kungsträdgårdsgatan 20.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade

År för byggnation eller ombyggnad

Styrpinnen 19: uppfördes 1881, Styrpinnen 20: Uppfördes 1928-1929, Styrpinnen 22: uppfördes mellan 1941-1943

Kulturell och historisk betydelse

Hamngatan 15, Styrpinnen 19

Fastigheten uppfördes ursprungligen 1881 som bostadshus och var ett i raden av tre som ritats i syfte att skapa ett enhetligt fondparti mot torget. Varuhuset MEA övertog fastigheten år 1900 och byggnaden genomgick flera ombyggnationer. I mitten av 1980 talet stängde MEA-portarna för gott. Humlegården förvärvade fastigheten hösten 2007 med syftet att rusta upp och utveckla huset och skapa moderna kontor för hyresgäster med höga krav på sin arbetsmiljö. Byggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmuseum vilket är den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Styrpinnen 20, Chinateatern

Byggnaden uppfördes 1928-1929 för att inrymma den nya tidens biografsalong. Arkitekt var Albin Stark. Ewald Dahlskog svarade för den kinesiska inredningen med vägg- och takmålningar och på taket fanns en trädgård med fontäner, samt en paviljong för servering. Mellan 1937 och 1960 användes lokalen till varietéföreställningar och efter en brand 1964 byggdes den nuvarande Berzeliiterassen ovanpå Chinateatern. Under 1970- och 80-talet var Chinateatern enbart biograf, men i mitten på 80-talet blev den återigen aktuell som teaterscen och har bjudit på många farser, komedier och musikaler sedan dess. Humlegården förvärvade byggnaden 1999.

Styrpinnen 22, Kungsträdgårdsgatan 20

Fastigheten uppfördes mellan 1941-1943 och arkitekt var Ivar Tengbom. Arkitekturen håller en mycket hög kvalitet med en vacker exteriör. Interiört är många unika detaljer bevarade i original, såsom vävda dörrar och väggpanel i mahogny. I fastigheten fanns tidigare en bank och ett bankvalv. Bankvalvet finns fortfarande kvar men används inte idag. Humlegården förvärvade byggnaden 2008.

Hela programmet