Stockholms slott vid Norrström i Gamla stan uppfördes efter arkitekten Nicodemus Tessins den yngres ritningar. Byggnadsperioden sträckte sig från det gamla slottet Tre kronors brand 1697 fram till andra halvan av 1700-talet.
Slottets fasadrestaurering är den största restaureringen i modern tid och beräknas pågå under ett kvarts sekel, kosta uppskattningsvis en miljard kronor och omfatta 30 000 kvm fasad. Beslutet att återställa den ursprungligt tänkta arkitektoniska gestaltningen i så hög grad som möjligt innebär en spännande förändring som gör att besökare kommer att kunna betrakta Stockholms slotts fasader som Tessin en gång avsåg.
Under visningen kommer nuvarande restaureringsarkitekt och byggnadsantikvarie bland annat visa spännande detaljer i fasaden som annars är svåra att upptäcka. Du kommer även få höra om några av de många utmaningar och vägval som gjorts i projektet.

Vad är öppet?

Guidad visning av Stockholms slotts fasader

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

År för byggnation eller ombyggnad

Byggår: 1697-1754. Nuvarande fasadrestaurering ca 2010-pågående

Kulturell och historisk betydelse

Stockholms slott är ett statligt byggnadsminne och är ett viktigt landmärke i Stockholms innerstad.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Byggnadsvård handlar i grund och botten hållbarhet. Materialvalen som görs till slottets fasader ska hålla i minst 100 år till.

Fotograf

Peder Lindbom, AIX

Mer information

Hemsida

Hela programmet